หน้าแรก >> ขั้นตอนในการให้บริการ

ขั้นตอนในการให้บริการ

ติดต่อสอบถาม
 • ผู้ขอรับบริการติดต่อสอบถามรายละเอียดการให้บริการ/การรับส่งตัวอย่างได้ที่เบอร์
  045-35301-4 ต่อ 4421 หรือ 4481, มือถือ 065-2470758 หรือติดต่อได้ที่ ห้อง SC454
  ชั้น 4 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
 • ผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์ในการส่งตัวอย่างและรับชุดเก็บกับเจ้าหน้าที่
การส่งตัวอย่าง/วิเคราะห์ตัวอย่าง
 • ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ในวันจันทร์-อังคาร เวลา 08.30-14.30 น.
 • ผู้ขอรับบริการกรอกรายละเอียดในแบบคำร้องขอรับบริการวิเคราะห์และทดสอบ
 • รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบกำหนดออกผลภายใน 20 วันทำการ นับจากวันที่ส่งตัวอย่าง (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
การชำระค่าบริการ/รับผลวิเคราะห์
 • เจ้าหน้าที่แจ้งราคาค่าวิเคราะห์ให้กับผู้ขอรับบริการทำการชำระที่งานการเงิน ชั้น 1 ตึกวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่มาส่งตัวอย่าง (ในกรณีที่ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการได้ในวันที่ส่งตัวอย่าง)
 • ผู้รับบริการจะได้รับใบแจ้งหนี้ภายหลังจากวันที่มาส่งตัวอย่างไม่เกิน 1 สัปดาห์ (กรณีที่ผู้รับบริการต้องทำการเบิกจ่ายค่าวิเคราะห์)
 • ผู้รับบริการจะได้รับผลวิเคราะห์ต่อเมื่อทำการชำระค่าบริการแล้วเท่านั้น
 • รายงานผลการวิเคราะห์จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์และอีเมลล์

เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
© Copyright 2011,Marupong Chomchalao, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University All Rights Reserved.